PROGRAM 2021

Programmet oppdateres løpende

TID TORSDAG 22. APRIL
08:30 Velkommen ved Pål og Ove
08:45 Stefan Hyttfors.
Framtidens reise
09:15 Kristian Jørgensen, Fjord Tours.
Fjord Tours tilpasser seg en ny framtid
09:30 Torunn Tronsvang, Up Norway.
Hva blir viktig for å lykkes i internasjonale markeder post-korona?
09:45 Marit Vidnes, Hvitserk.
Norrøna har kjøpt seg opp i Hvitserk med mål om å fremme Norge som ledende destinasjon innen naturbasert reiseliv
10:00 Q&A på de tre innlederne
10:15 Pause
10:30 Lars Arne Straand, Straand Hotel.
HubRiding.no – Innovativt konsept skaper lønnsom vekst
10:45 Veronica Blumenthal, Høgskolen i Innlandet.
Fra passive besøkende til begeistrede ambassadører
11:00 Trude Arnesen, Stiftelsen Lillehammer museum.
Pandemien ble muligheten vi fikk
11:15 Q&A på de tre innlederne
11:30 Per Arne Villadsen, Berg-Hansen Reisebureau.
MICE post-korona
11:45 Andreas Solhaug, Visit Norway.
Vi tar pulsen på det svenske markedet
12:00 Malene Tuv Sandvik, Danebu Kongsgaard.
Hvordan kan et hotell skape verdi i hyttemarkedet
12:15 Q&A på de tre innlederne og oppsummering
12:30 SLUTT
TID FREDAG 23. APRIL
08:30 Velkommen ved Pål og Ove
08:40 Paul Papadimitriou.
#longtermthinking #emergingvalues #personalization #innovation
09:15 Line Renate Samuelsen.
Destinasjonsselskapenes rolle og oppgaver post-korona
09:30 Gudrun Sandaker Lohne, Destinasjon Trysil og Ove Gjesdal, Visit Lillehammer.
Ny løsning for å nå deltidsinnbyggerne
09:45 Ståle Brandshaug, Visit Sognefjord.
Nærmer vi oss bedre løsninger for fellesgodefinaniering?
10:00 Q&A på de tre innlederne
10:15 Pause
10:30 Erlend Ringstad, Valldal naturopplevingar.
Bærekraftig bruk av natur- og kulturresursene
10:45 Eirik Thorbjørnsen, Birken.
Birkens virkelige vinnere
11:00 May Brit Støve, Peer Gynt.
Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest
11:15 Q&A på de tre innlederne
11:30 Samtale med reiselivsdirektør Bente Bratland Holm og NHO Reiseliv ved Ole Mikael Bjørndal
Vi ser fremover
12:15 Oppsummering
12:30 Pause
13:00 Elke Dens, Visit Flanders.
Being a placemarketer sometimes feels like being a pianist in a brothel
13:30 4 parallelle workshops Bærekraftig reisemål
15:30 Slutt