stock-bilde-folk

Mandag 2.mars forlater forskerne kontorene sine ved universitet, høyskoler og forskningsinstitusjoner for å fortelle DEG hva de holder på med. Forskningstorget er en møteplass mellom forskningsmiljøer og andre aktører som næringslivet og forvaltningen.

I år deltar disse:

 • Telemarksforskning
 • Vestlandsforskning
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
 • Høgskolen i Innlandet
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Innovasjon Norge
 • Regionalt forskningsfond Innlandet

Torget vil foregå fra klokka 14.30-15.30 (inkludert en 30 minutters pause) og er delt opp i 4 sesjoner hvor du kan velge det temaet som passer deg best! Du melder deg på dette via konferanseappen!

Les om de forskjellige sesjonene:

Sesjon rød

Forlenge og forbedre sesong
Miniforedrag

Telemarksforskning har evaluert sykkelsatsingen i Trysil. Trysil kommune har gjennom en årrekke hatt som mål å snu folketallsnedgangen, skape flere helårs arbeidsplasser og bli en helårs destinasjon. Sykkelsatsingen, vedtatt 2013, har vært en viktig strategi.

Sammenlignet med ni andre kommuner som er store vinterdestinasjoner, har Trysil samlet sett mest positiv utvikling, men hva ligger i dette og hvordan kan omdømmet som sykkeldestinasjon nummer 1 opprettholdes? Det er også åpenbart at det potensielt ligger en del konflikter mellom sykkelsatsing og grunneiere, øvrig lokalbefolkning og friluftsliv.

IPaaSki er et RFF-finansiert forskningsprosjekt som kartlegger ski- og snowboardkjøreres preferanser i alpinbakker. Formålet er å komme til nye metoder å prise heiskort på. Hva er for eksempel optimal pris på heiskort under ulike vær- eller snøforhold?

 • Hvordan kan alpinanlegg bruke nye prisordninger for å tiltrekke seg nye og unge brukere?
 • Hva er de optimale prisene for heiskort?
 • Hvordan kan skianlegg kombinere prising med miljøhensyn for å gjøre alpint mer bærekraftig?
 • Hvordan kan alpinanleggene bruke forskningsresultatene våre når de implementerer nye prisstrategier?

Sesjon Grønn

Dele og fordele

Kahoot og klimakalkulator – her må deltakerne ha egen telefon som er på nett

Vestlandsforskning har utviklet en klimakalkulator

 http://vfp1.vestforsk.no/miljokalk/ – som kalkulerer vårt energiforbruk og CO2-utslipp i følgende hovedgrupper: bosted, mat, transport og fritid. Hvor er de største innsparingsmulighetene? Finn ut hvordan ditt energiforbruk og klimagassutslipp er i forhold til gjennomsnittsforbruket i landet.  Som bakgrunn så er det interessant å se P3 dokumentaren

https://p3.no/dokumentar/skyldig-jeg/  

Hva kan vi dele i Innlandet?

Dette er et av flere spørsmål i forskningsprosjektet CreaTur som studerer delingsøkonomiens muligheter og utfordringer i Innlandet.

 • Hvordan kan fenomenet på sikt bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i regionen?
 • Hva bør vi dele, hva ønsker vi å dele og hva er mulig å dele?

Sesjon gul

Skape gode opplevelser

Film og deltakende

Viltturisme, reiseliv basert på interaksjoner med ville dyr, er en av de reiselivsnisjene som vokser raskest. Mål for prosjektet deltakeropplevelser i viltkikkingsturisme er å bidra til produktutvikling gjennom studier av moskussafari, isbjørnturisme og fuglekikking. Tilbydere kan ikke garantere at deltakerne får se dyrene de har lyst til å se, og det er derfor viktig å undersøke hvordan opplevelsen kan bygges opp slik at den blir best mulig også hvis man ikke finner dyrene. Nikoline Dybsand har undersøkt deltakernes syn på temaet med utgangspunkt i isbjørnturisme, ved å analysere TripAdvisor-anmeldelser fra deltakerne og informasjon og bilder på tilbydernes nettsider.

Hva kan det bety «å nasjonalparke»?

Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR) er et 3-årig forskningsprosjekt som er utviklet og utføres i tett samarbeid med reiselivsaktører i Innlandet. I prosjektet ser vi nærmere på hvordan vi kan legge til rette for mer bærekraftige opplevelser og attraktive destinasjoner. I case Dovre har vi jobbet i fellesskap med lokal ungdom, studenter, offentlige og private aktører gjennom seminarer og arbeidsverksted, gjennomført gruppeintervjuer, samt igangsatt #vårtDovre på Instagram. Vi har blant annet sett nærmere på hva det kan bety «å nasjonalparke». Hvilke av FNs bærekraftsmål er det morgendagens brukere legger vekt på i den videre utviklingen av våre nasjonalparker?

Sesjon blå

Naturbasert reiseliv: hva gjør det attraktivt?

Deltakende og Kahoot

Det er en fordel å ha egen telefon som er på nett

Naturbasert reiseliv handler om opplevelser i attraktiv natur tilrettelagt av attraktive tilbydere. Det omfatter et mangfold av naturbaserte reiselivsvirksomheter. Mange av disse er entreprenører som vil kombinere ønsket livsstil og økonomisk levedyktighet med forsvarlig bruk av stedets natur- og kulturverdier. Knut Fossgard ved NMBU har undersøkt dette mer nøye i BIOTOUR-prosjektet.

 • Hvordan preger dette virksomheten og produktene den leverer?
 • Hvilke ressurser i naturen er virksomhetene avhengige av, og hvorfor er de det?

Jeg gikk en tur på stien og søkte….?

Stien er en effektiv transportåre i nærmiljøet, en arena for sykling, et hjelpemiddel mot ikoniske turistattraksjoner, kanaliseringshjelp i sårbar natur, en påminnelse om bruks- og ferdselshistorie i utmark og en attraksjon i seg selv. Og ikke minst kan stien være en påminnelse om de utfordringene som følger flerbruk av sti – både sosialt og økologisk. Men hva er en attraktiv sti? NINA ved Vegard Gundersen og Odd Inge Vistad gjennomførte en preferansestudie ved hjelp av fotografi av ulike typer stier og ferdselsruter i ulike skogmiljø og det viser seg at trivsel og funksjonalitet ikke er identiske fenomen.