Snowball-Smart_Tourism

«Smart Tourism» er en modell hvor fokus er å utvikle intelligente, innovative og inkluderende løsninger innenfor bærekraft,  tilgjengelighet, digitalisering og kultur & kreativitet.

 

Bærekraft

Det forventes en vekst på 30% i internasjonale ankomster de neste 10 årene samtidig som vi har en global klimautfordring. Hvordan skal vi lykkes med å styre utviklingen i retning av bærekraftmålene og at reiselivet blir en del av løsningen?

 

Tilgjengelighet

Hvordan skal morgendagens gjester transporteres til destinasjonene og rundt på destinasjonen? Hvordan skal vi utvikle tilgjengelighet for alle, også de med funksjonsnedsettelser?

 

Digitalisering

Hvordan kan vi bruke teknologi til å skaffe mer kundeinnsikt, bedre kundedialog og utvikle nye forretningsmodeller? Fokuset vil være både på bedrifts- og destinasjonsnivå.

 

Kulturarv & kreativitet

Hvordan kan kulturarv og kreative næringer bidra til bedre opplevelser for gjestene?

 

Mange byer og destinasjoner i Europa jobber for å bli «smarte destinasjoner». På konferansen får vi presentasjoner fra byer i Europa som jobber for å bli «smarte destinasjoner. I tillegg til flere internasjonale og nasjonale foredrag innen temaene som definerer «smart».

Les mer: Foredragsholdere Snowballkonferansen 2020