Snowballkonferansen 2023

Mer informasjon kommer!

Lillehammer
31. jan - 01. feb

Snowballkonferansen ble arrangert for 11. gang 22. -23. april som som heldigital konferanse.

Tema var «Reiselivet post-korona». Det er viktig at vi som næring også evner å rigge oss for å gjenreise norsk reiseliv etter pandemien.

Konferansen satte fokus på ulike deler av reiselivets verdikjede og hvilke grep både bedrifter, destinasjonsselskaper og de offentlige aktørene burde ta for å få til en bærekraftig vekst etter pandemien.

Foredragene og diskusjonene hadde fokus på grønn omstilling, digitalisering og nærmarkeder. Som en del av programmet var det også grupper knyttet til bærekraftige reisemål.